Koop je eigen Drone

Meldrone heeft een uitgebreid assortiment. Van particulier tot professioneel. Voor ieder wat wils.

Meldrone dispose d’une gamme de produits étendue. Du privé au professionnel. Il y en a pour tous les goûts.

Contacteer ons vrijblijvend   Contactez-nous sans engagement

opleidingen / formations 

   Bedrijven , Landbouwers
 

Uw business toekomstgericht maken? Inzetten op efficiëntie, veiligheid en besparing? Meldrone helpt u hierbij via het gericht en samen zoeken naar een oplossing op maat van uw bedrijf. Telkens staat onze duurzame partnerrelatie centraal met focus op resultaat en persoonlijke ondersteuning. Dit kunnen we u aanbieden omwille van een sterke connectie met topmerken, piloten ,onderzoekcentra en performance data.

     Entreprises , Agriculteurs

Vous voulez que votre entreprise soit prête pour l’avenir ? Se concentrer sur l’efficacité, la sécurité et les économies ? Meldrone vous y aide en se concentrant et en recherchant ensemble une solution adaptée à votre entreprise. La relation durable que nous entretenons avec nos partenaires est toujours centrale, l’accent étant mis sur les résultats et le soutien personnel. Nous pouvons vous offrir cela grâce à nos liens étroits avec les grandes marques, les pilotes, les centres de recherche et les données sur les performances.DJI MATRICE M300

DJI – ENTERPRISE Advanced 

DJI PHANTOM 4
Multispectral

TTA – M8A Pro

de topper uit het TTA assortiment voor al de agrarische toepassingen

    Wie is MELDRONE ?   
 Qui est MELDRONE ?

Voortvloeiend uit een aangeboren passie voor elektronica , telegeleide voertuigen , fotografie en videomontage, zetten wij begin 2019 de eerste stap om al onze ervaringen te bundelen en ter beschikking te stellen voor het grote publiek door het opstarten van onze onderneming MELDRONE.
Eerlijkheid ,kwaliteit,bereikbaarheid en open communicatie zijn basiswaarden van onze onderneming.
Omdat goed zijn, voor Meldrone nog niet goed genoeg is, studeren wij steeds bij, werken wij samen met sterke partners en onderzoekscentra zodat wij steeds het beste werk kunnen afleveren.
Ook onze vrienden landbouwers vergeten we niet, voor hen werken we eveneens samen met de beste landbouwscholen. Ondertussen vliegen er ook al ‘MELDRONES’ over Afrikaanse ananasplantages.
Meldrone heeft geen klanten , enkel sterke partners !! 
Volgt u ons graag? Wij nemen u graag mee op onze weg !


Nés d’une passion innée pour l’électronique, les véhicules télécommandés, la photographie et le montage vidéo, nous avons fait le premier pas début 2019 pour regrouper toutes nos expériences et les mettre à disposition du grand public en lançant notre société MELDRONE.

L’honnêteté, la qualité, l’accessibilité et la communication ouverte sont les valeurs fondamentales de notre entreprise.

Parce qu’être bon n’est pas suffisant pour Meldrone, nous apprenons en permanence et travaillons avec des partenaires et des centres de recherche solides afin de pouvoir toujours fournir le meilleur travail.

Nous n’oublions pas nos amis agriculteurs, pour lesquels nous collaborons également avec les meilleures écoles d’agriculture. Pendant ce temps, des “MELDRONES” survolent les plantations d’ananas africaines.

Meldrone n’a pas de clients, seulement des partenaires solides !

Voulez-vous nous suivre ? Nous serons heureux de vous emmener avec nous dans notre voyage !Ondertussen is de naam MELDRONE een vast begrip geworden in tal van domeinen en kunnen wij met fierheid zeggen enkele professionele voetbalploegen en spelers als trouwe klanten te hebben.

Natuurlijk zijn we er niet enkel alleen voor het helpen in voetbalanalyse ; ook andere sporten komen aan bod.

Gespecialiseerd in inspectie van industrie.

Inspectie van industriele gebouwen, plants, installaties en windturbines. Tevens monumenten en landbouwgronden kunnen in hoge kwaliteit worden in beeld gebracht.

Wenst u luchtfoto’s en of video’s voor uw commerciële activiteiten , publiciteitsfilmen , feesten, inspectie, expertise of andere evenementen, bij MELDRONE staan we steeds klaar met een luisterend oor voor de particulier als de onderneming .

Dit enkel alleen om uw dromen en wensen te verwezenlijken met de hoogst mogelijke kwaliteit !

Meldrone werkt met de gloednieuwe TTA M6-1

Precisielandbouw met spitstechnologie.

Bewust hebben wij ervoor geopteerd enkel de merken TTA en DJI aan te bieden , aangezien deze het meest overeenkomen met onze hoge waarden.

U kan deze zelf aanschaffen, of de werken laten uitvoering door Meldrone.

Iets meer in detail…
Un peu plus en détail..

Voetbal- en sportanalyse
ANALYSE DU FOOTBALL ET DES SPORTS

Slimme dronetoepassingen voor het maken van de correcte analyses

Des applications de drones intelligents pour faire les bonnes analyses.

inspectie
Inspection
Scherpe beelden voor nazicht van alle industriële toepassingen

DES IMAGES NETTES POUR L’INSPECTION DE TOUTES LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

EVENEMENTEN
EVENEMENTS

Uw evenement op een unieke wijze in beeld gebracht.

Votre événement dépeint d’une manière unique.

iMMO

Boost je verkoop met duidelijke en haarscherpe luchtbeelden.


Boostez vos ventes grâce à des images aériennes claires et nettes.

LANDBOUW
Agriculture

Dankzij specifieke toepassingen gaat het werk op het land nog sneller, preciezer. goedkoper en meer opbrengst.

Grâce à des applications spécifiques, le travail sur le terrain est encore plus rapide, plus précis, moins cher et plus rentable.


RECLAME
Publicite

Drone- en luchtbeelden integreren in je reclame? Zowel van een bedrijf als een product is mogelijk.


Intégrer des drones et des images aériennes dans votre publicité ? Il est possible d’avoir à la fois une entreprise et un produit.

MELDRONE uit Hannuit levert dronefotografie op maat van allerlei toepassingen voor particulieren en bedrijven. Naast het samenwerken met sterke partners zetten we volop in op duurzaamheid , kwaliteit en economie. 
Wij zoeken samen met bedrijven naar de juiste droneoplossing op maat en streven steeds naar een sterk partnerschap op lange termijn.
Naast drones en hun toepassingen te verkopen, geven wij ook graag advies, hebben we een platform met de beste piloten en staan we in rechtstreeks contact met scholen en onderzoekscentra.
Wij zetten ook volop in op de landbouw en beveiliging. 
Graag helpen wij landbouwers om het beste uit hun gronden te halen,ziektes voortijdig op te sporen en doelgericht te behandelen..

Wij zijn centraal gelegen in Belgie , maar zijn ondertussen actief in volledig Belgie , Europa en Afrika

MELDRONE, de Hannut, propose des prises de vue par drone personnalisées pour toutes sortes d’applications destinées aux particuliers et aux entreprises. En plus de travailler avec des partenaires solides, nous nous concentrons sur la durabilité, la qualité et l’économie.

Nous recherchons avec les entreprises la bonne solution de drone sur mesure et nous nous efforçons toujours d’établir un partenariat solide à long terme.

Outre la vente de drones et de leurs applications, nous aimons également donner des conseils, disposer d’une plateforme avec les meilleurs pilotes et sommes nous en contact direct avec les écoles et les centres de recherche.

Nous sommes également pleinement engagés dans l’agriculture et la sécurité.

Nous aidons les agriculteurs à tirer le meilleur parti de leurs terres, à détecter rapidement les maladies et à les traiter efficacement.


Nous sommes situés au centre de la Belgique, mais entre-temps nous sommes actifs dans toute la Belgique, en Europe et en Afrique.

Veel gestelde vragen

Of neem even contact met ons op:
Wat is de meerwaarde van een drone bij een sport -of voetbalanalyse ?

De drone is in de grootste competitie’s al goed ingeburgerd . De grote ploegen en onze rode duivels maken hiervan al gretig gebruik.  

Waarom? vanuit de hoogte en bepaalde invalshoeken zijn de looplijnen en veldbezettingen veel beter zichtbaar. Bepaalde tactieken zijn beter en gemakkelijker te verbeteren . Meldrone is reeds een gevestigde waarde in de hoogste Belgische competitie.

Waarom is een drone een meerwaarde in de immo , inspectie , verzekeringssector ?

Een drone is een relatief goedkoop middel dat op moeilijk te bereiken plaatsen foto’s kan nemen die kunnen gebruikt worden als bewijslast in expertise en schadedossiers. Onze foto’s zijn van hoge 4 K kwaliteit.

Onze ervaring en studies leren ons dat eigendommen sneller verkocht worden bij gebruik van luchtfoto’s, gemaakt door professionele drones.

Wat kan men zoal doen met een AGRI drone ?

Met onze kwaliteitsvolle drones kan men sproeien en bemesten. Ideaal voor landbouw, bouw , en dakreinigingen.

Welke vergunningen en opleidingen zijn nodig om met een drone te vliegen ?
Vergunningen DRONE

Opgelet : vanaf 01/01/2021 gaat de nieuwe europese wetgeving van start ! 

         Volg onze blog         
 Suivez notre blog

Lees meer over de laatste nieuwigheden en ontwikkelingen van drones.
En savoir plus sur les dernières nouvelles et évolutions concernant les drones.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan aanvaard u de voorwaarden voor het gebruik van cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.